Pozor zmena rozlosovania 1. kola SC

TK vydáva nasledovné obsadenie stretnutí 1.kola SC. Stretnutia sú plánované na 21.7.2019 o 17,00 hod.. Stretnutia je možné odohrať aj v sobotu 20.7.2019 po vzájomnej dohode predloženej v systéme ISSF adresovanej na ŠTK SFZ. 

FK Košická Nová Ves – FK Kechnec