KONTAKT

FK Košická Nová Ves

Agátová č.1
040 14 Košice


IČO: 31 942 059
Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu:
62639-512 / 0200
IBAN:
SK 77 0200 0000 0000 6263 9512

Manažér klubu: 0903903936

fkknv1935@gmail.com

PODPORTE NÁS: Alebo aj: ako darovať 2% resp. 3% daní?

MOŽNOSTI FINANCOVANIA MLÁDEŽE v klube Preto je tu pár podnetov (nápadov) ako to dosiahnuť:

Nadácie rôznych finančných a výrobných inštitúcií. V prípade, že sa o nejakej výzve dozviete, dajte nám vedieť, a my vypracujeme projekt .

V roku 2019 sme takto do rozpočtu získali tisíce EUR. Vďaka týmto financiám sme zakúpili novú kosačku, a na jar 2020 budeme môcť realizovať vodo-záchytné opatrenia, ktoré nám umožnia zachytiť vyše 100 m3 vody na zalievanie trávnika.

Práve máme obdobie, kedy je možné darovať 2% (aj 3%) z dane z príjmov (právnické osoby do 31.03.2020, fyzické osoby do 30.04.2020). V roku 2019 sme takto získali niekoľko tisíc EUR za ktoré sme zateplili budovu tribúny a šatní. V roku 2020 chceme za vyzbierané peniaze zrealizovať osvetlenie hlavnej hracej plochy, ak máte možnosť darovať finančné prostriedky, príp. viete pomôcť tovarom a službami aj to radi využijeme

AKO DAROVAŤ 2%, príp. 3%?
Tu je postup: Do 15.02.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie POTVRDENIA o zaplatení dane z príjmov.

Následne si toto potvrdenie uschovajte a pripojte ho k druhému formuláru. Ten sa volá VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Link na editovateľné .pdf na stiahnutie tu, už vyplnenými našim údajmi:
 

stiahnuť tlačivo

Veľmi radi uvítame všetkých fanúšikov, ktorí vedia poukázať čast daní - jednoduhé tlačivo .pdf tu. Veríme, že aj takto si vieme pomáhať a rozvíjať futbal v Košickej Novej Vsi.


Kliknite si na obrázok pre zobrazenie .pdf dokumentu.

 

Kliknite si na Oznam Fond na podporu sportu na stiahnutie .zip súboru s kompletnými podkladmi.

 

Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu a podpísanej Zmluvy o dielo, v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou: „Prestrešenie tenisových kurtov“, Agátová ulica, Košice – mestská časť Košická Nová Ves, ktorú realizuje: CASSOVIA SPORT s.r.o., Baštová 3396/6, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 810 134.
• Výsledok zadávania zákazky (.pdf)
• Uzatvorená zmluva o dielo s úspešným uchádzačom: CENTAURY PLUS s.r.o. (.pdf)

• Dodatok k zmluve o dielo

Partneri

Dotácie mesta Košice pre športový klub FK KOŠICKÁ NOVÁ VES:
• 2017 – Fond mládežníckeho futbalu: 10.000,00 €
• 2018 – Fond mládežníckeho futbalu: 9.375,00 €
• 2019 – Fond mládežníckeho futbalu: 11.972,00 €
• 2020 – Fond mládežníckeho futbalu: 12.538,00 €
• 2021 – Fond mládežníckeho futbalu: 12.128,00 €


Muži

Nasledujúci zápas - Muži

000000
img

FK FC Valaliky

vs
img

FK Košická Nová Ves

01 Apríl, 2023 15:30

FK FC Valaliky

Posledný zápas - Muži

img

FK Považská Sokoľ

vs
img

FK Košická Nová Ves

6

:

2

06 November, 2022 13:30

Tréningový proces - Muži

Pondelok:
 
Utorok:
 
Streda:
18.00 hod. - UT Užhorodská
Štvrtok:
 
Piatok:
18.00 hod. - UT Užhorodská
Sobota:
 
Nedeľa:
 

Dorast U19

Nasledujúci zápas - U19

000000
img

FK Košická Nová Ves

vs
img

1. FK Svidník

01 Apríl, 2023 10:00

štadión FK Košická Nová Ves

Posledný zápas - U19

img

1. ŠK Tatran Spišské Vlachy

vs
img

FK Košická Nová Ves

0

:

5

05 November, 2022 12:00

Tréningový proces - U19

Pondelok:
 
Utorok:
 
Streda:
18.00 hod. - UT Užhorodská
Štvrtok:
Piatok:
18.00 hod. - UT Užhorodská
Sobota:
 
Nedeľa:
 

Dorast U17

Nasledujúci zápas - U17

000000
img

FK Košická Nová Ves

vs
img

1. FK Svidník

01 Apríl, 2023 12:15

štadión FK Košická Nová Ves

Posledný zápas - U17

img

1. ŠK Tatran Spišské Vlachy

vs
img

FK Košická Nová Ves

2

:

1

05 November, 2022 10:00

Tréningový proces - U17

Pondelok:
Utorok:
 
Streda:  
Štvrtok:  
Piatok:
 
Sobota:
 
Nedeľa:
 

Žiaci U15

Nasledujúci zápas - U15

000000
img

MFK Rožňava

vs
img

FK Košická Nová Ves

09 Apríl, 2023 10:00

štadión MFK Rožňava

Posledný zápas - U15

img

FK Košická Nová Ves

vs
img

FK Krásna

0

:

6

02 November, 2022 13:30

Tréningový proces - U15

Pondelok:
 
Utorok:
19.00 hod. - Multi. hala CTA
Streda:
 
Štvrtok:
 
Piatok:
18.30 hod. - Multi. hala CTA
Sobota:
 
Nedeľa:  

Žiaci U13

Nasledujúci zápas - U13

000000
img

vs
img

FK Košická Nová Ves

09 Apríl, 2023 11:45

štadión MFK Rožňava

Posledný zápas - U13

img

FK Košická Nová Ves

vs
img

FK Krásna

4

:

1

02 November, 2022 14:50

Tréningový proces - U13

Pondelok
16.00 hod. - TCÚŠ Poľná 2
Utorok:
 
Streda: 
16.00 hod. - TCÚŠ Poľná 2
Štvrtok:
 
Piatok: 
17.00 hod. - hala CTA Agátová 
Sobota:
 
Nedeľa: 
 

Žiaci U11

Nasledujúci zápas - U11

000000
img

FA BENECOL Košice

vs
img

FK Košická Nová Ves

28 Apríl, 2023 16:00

ZŠ Postupimska

Posledný zápas - U11

img

ŠK PYRAMÍDA Košice

vs
img

FK Košická Nová Ves

2

:

2

12 Október, 2022 16:30

Tréningový proces - U11

Pondelok:
 
Utorok:
16.00 hod. - CTÚŠ Poľná
Streda:
16.00 hod.- CVČ Charkovská
Štvrtok:
10.00 hod. - CTÚŠ Poľná
Piatok:
 
Sobota:
 
Nedeľa:
 

Žiaci U10

Nasledujúci zápas - U10

000000
img

FA BENECOL Košice

vs
img

FK Košická Nová Ves

28 Apríl, 2023 16:00

ZŠ Postupimska

Posledný zápas - U10

img

ŠK PYRAMÍDA Košice

vs
img

FK Košická Nová Ves

3

:

4

12 Október, 2022 16:30

Tréningový proces - U10

Pondelok:
 
Utorok:
16.00 hod. - CTÚŠ Poľná
Streda:
16.00 hod. - CVČ Charkovská
Štvrtok:
16.00 hod. - CTÚŠ Poľná
Piatok:
 
Sobota:
 
Nedeľa:
 

Žiaci U9

Nasledujúci zápas - U9

000000
img

FK Košická Nová Ves

vs
img

TK Marotón Seňa

27 Apríl, 2023 16:00

štadión FK Košická Nová Ves

Posledný zápas - U9

img

FK Košická Nová Ves

vs
img

FC Košice

1

:

7

13 Október, 2022 16:30

Tréningový proces - U9

Pondelok:
 
Utorok:
16:00 hod. - CTÚČ Poľná
Streda:
 
Štvrtok:  
16:00 hod. - CTÚČ Poľná
Piatok:
 
Sobota:
 
Nedeľa: