Novinky a oznamy

30.11.2022 Dnes má narodeniny ... 26.11.2022 Dnes má narodeniny ... 25.11.2022 Dnes má meniny ... 25.11.2022 Dnes majú narodeniny ... 23.11.2022 Dnes má narodeniny ... 22.11.2022 Dnes má narodeniny ... 21.11.2022 Dnes má narodeniny ... 20.11.2022 TMC 47. týždeň 15.11.2022 Dnes majú narodeniny ... 14.11.2022 TMC: 46. týždeň 11.11.2022 Dnes má narodeniny ... 11.11.2022 Dnes majú meniny ... 10.11.2022 Dnes má narodeniny ... 09.11.2022 Dnes má meniny ... 08.11.2022 Dnes má narodeniny ... 04.11.2022 Dnes má narodeniny ... 01.11.2022 Dnes má narodeniny ... 30.10.2022 Dnes majú meniny ... 30.10.2022 TMC 44. týždeň 2022 28.10.2022 Dnes má narodeniny ... 24.10.2022 TMC: 43.týždeň 20.10.2022 Dnes má narodeniny ... 19.10.2022 Dnes má narodeniny ... 18.10.2022 Dnes majú meniny ... 17.10.2022 Dnes majú narodeniny ... 16.10.2022 Dnes má narodeniny ... 16.10.2022 TMC 42. TÝŽDEŇ 15.10.2022 Dnes má narodeniny ... 10.10.2022 Dnes má narodeniny ... 09.10.2022 TMC 41. TÝŽDEŇ 07.10.2022 Dnes má narodeniny ... 03.10.2022 TMC 40. týždeň 30.09.2022 Dnes má narodeniny ... 29.09.2022 Dnes má narodeniny ... 29.09.2022 Dnes majú meniny ... 26.09.2022 Dnes majú meniny ... 25.09.2022 TMC 39, týždeň 2022 24.09.2022 Dnes má narodeniny ... 21.09.2022 Dnes majú meniny ... 21.09.2022 Dnes má narodeniny ... 18.09.2022 TMC 38. týždeň 2022 17.09.2022 Dnes má narodeniny ... 30.04.2022 Dnes má narodeniny ... 28.04.2022 Dnes má narodeniny ... 25.04.2022 Dnes majú meniny ... 25.04.2022 Dnes má narodeniny ... 25.04.2022 Dnes má meniny ... 22.04.2022 Dnes má meniny ... 17.04.2022 Dnes majú narodeniny ... 11.04.2022 Dnes majú meniny ... 03.04.2022 Dnes majú meniny ... 02.04.2022 Dnes má narodeniny ... 01.04.2022 Dnes má meniny ... 29.03.2022 Dnes majú narodeniny ... 29.03.2022 Dnes majú meniny ... 27.03.2022 Dnes majú narodeniny ... 24.03.2022 Dnes má meniny ... 16.03.2022 Dnes má narodeniny ... 07.03.2022 Dnes majú meniny ... 05.03.2022 Dnes má narodeniny ... 26.02.2022 Dnes má meniny ... 24.02.2022 Dnes majú meniny ... 22.02.2022 Dnes má narodeniny ... 20.02.2022 TMC 2021/22: 8. týždeň 13.02.2022 TMC 2021/22: 7. týždeň 11.02.2022 Dnes má narodeniny ... 09.02.2022 Dnes má narodeniny ... 07.02.2022 FK KNV TMC 2022: 6.týždeň 05.02.2022 Dnes má narodeniny ... 31.01.2022 Dnes má meniny ... 26.01.2022 Dnes má narodeniny ... 24.01.2022 Dnes má narodeniny ... 24.01.2022 Dnes má meniny ... 20.01.2022 Dnes má meno ,,, 18.01.2022 Dnes má narodeniny ... 15.01.2022 Dnes má narodeniny ... 13.01.2022 Dnes má meniny ... 12.01.2022 Dnes majú narodeniny ... 09.01.2022 Dnes majú meniny ... 07.01.2022 Dnes má narodeniny ... 05.01.2022 Dnes má narodeniny ... 04.01.2022 Dnes má narodeniny ... 30.12.2021 Dnes má narodeniny ... 30.12.2021 Dnes majú meniny ... 29.12.2021 Dnes má narodeniny ... 24.12.2021 Dnes majú meniny ... 24.12.2021 Dnes má narodeniny ... 22.12.2021 Dnes má narodeniny ... 11.12.2021 Dnes má narodeniny ... 07.12.2021 Dnes má narodeniny ... 06.12.2021 Dnes majú meniny ... 06.12.2021 Dnes majú narodeniny ... 03.12.2021 Dnes majú narodeniny ... 25.11.2021 Dnes má narodeniny ... 25.11.2021 Dnes má meniny ... 22.11.2021 Dnes má narodeniny ... 15.11.2021 Dnes majú narodeniny ... 11.11.2021 Dnes má narodeniny ... 11.11.2021 Dnes majú meniny ... 10.11.2021 Dnes má narodeniny ... 09.11.2021 Dnes má meniny ... 08.11.2021 Dnes má narodeniny ... 07.11.2021 Dnes má meniny ... 04.11.2021 Dnes má narodeniny ... 02.11.2021 Dnes má narodeniny ... 30.10.2021 Dnes majú meniny ... 28.10.2021 Dnes má narodeniny ... 25.10.2021 TMC 43 . týždeň 2021/22 19.10.2021 Dnes majú narodeniny ... 18.10.2021 Dnes majú meniny ... 18.10.2021 TMC: 42.týždeň 17.10.2021 Dnes majú narodeniny ... 16.10.2021 Dnes má narodeniny ... 07.10.2021 Dnes má narodeniny ... 04.10.2021 Dnes majú meniny ... 04.10.2021 TMC 40. týždeň 2021/22 03.10.2021 Dnes má narodeniny ... 30.09.2021 Dnes má narodeniny ... 29.09.2021 Dnes majú meniny ... 28.09.2021 Dnes má narodeniny ... 26.09.2021 Dnes má narodeniny ... 26.09.2021 Dnes majú meniny ... 26.09.2021 TMC 39. týždeň - sezóna 2021/22 25.09.2021 Dnes má meniny ... 24.09.2021 Dnes má narodeniny ... 21.09.2021 Dnes majú meniny ... 21.09.2021 Dnes má narodeniny ... 20.09.2021 Dnes má narodeniny ... 19.09.2021 TMC 38. TÝŽDEŇ - SEZÓNA 2021/22 18.09.2021 Dnes má narodeniny ... 17.09.2021 Dnes majú narodeniny ... 16.09.2021 Dnes majú narodeniny ... 13.09.2021 Dnes majú meniny ... 12.09.2021 TMC 37. TÝŽDEŇ 11.09.2021 Dnes má narodeniny ... 08.09.2021 TMC 36 . TÝŽDEŇ 03.09.2021 Dnes majú narodeniny ... 02.09.2021 Dnes má meniny ... 27.08.2021 Dnes majú narodeniny ... 26.08.2021 Dnes majú meniny ... 24.08.2021 Dnes má narodeniny ... 23.08.2021 Dnes majú meniny ... 21.08.2021 Dnes má narodeniny ... 15.08.2021 Dnes má narodeniny ... 13.08.2021 Dnes majú meniny ... 11.08.2021 Dnes má narodeniny ... 10.08.2021 Dnes má narodeniny ... 06.08.2021 Dnes má narodeniny ... 04.08.2021 Dnes majú meniny ... 29.07.2021 Dnes má narodeniny ... 26.07.2021 Dnes majú narodeniny ... 25.07.2021 Dnes majú meniny ... 25.07.2021 TMC 30. týždeň 23.07.2021 SFZ – Reakcia na vydanie novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR o organizácii hromadných podujatí 21.07.2021 Dnes majú meniny ... 20.07.2021 Dnes má meniny ... 19.07.2021 Očkovanie alebo negatívny test. SFZ usmerňuje kluby pred štartom nového ročníka 19.07.2021 TMC 29. týždeň 18.07.2021 Dnes má narodeniny ... 16.07.2021 Dnes majú narodeniny ... 14.07.2021 Dnes má narodeniny ... 11.07.2021 Dnes má narodeniny ... 09.07.2021 Dnes majú narodeniny ... 08.07.2021 Dnes má narodeniny ... 08.07.2021 Dnes majú meniny ... 07.07.2021 Meniny dnes oslavujú ... 06.07.2021 Dnes majú meniny ... 04.07.2021 Dnes majú narodeniny ... 02.07.2021 Dnes má narodeniny ... 17.05.2021 Reštart súťaží na východe už od nedele 23. mája 13.04.2021 Uvoľnenia sa dotknú aj športu. Amatéri budú môcť trénovať spoločne 30.03.2021 Blíži sa reštart amatérskeho futbalu? Nehrá sa už takmer pol roka. 05.11.2020 USMERNENIE SFZ K VYHLÁŠKE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR 20.05.2020 Usmernenie-SFZ-25052020 26.04.2020 USMERNENIE SFZ k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport vydané dňa 24.04.2020 25.04.2020 Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport 16.01.2020 Príspevok na športovú činnosť dieťaťa 16.01.2020 Košická futbalová liga 2020 08.07.2019 FK Košická Nová Ves, hľadá mladých futbalistov, futbalistky FK Košická Nová Ves, hľadá mladých futbalistov narodených v rokoch 2003 - 2012 do svojích mládežníckych družstiev. Myslíš si, že na to máš ? Príď na štadión a ukáž chuť športovať a svoje futbalové umenie. 04.07.2019 Vyžrebovanie súťaží VsFZ - sezóna 2019/20 dospelí 04.07.2019 Pozor zmena rozlosovania 1. kola SC 30.06.2019 FK Košická Nová Ves ukončila spoluprácu s FK Junior Košice ku dňu 30.06.2019 01.02.2018 "Vyhlásenie za rok 2017" o 2% z daní pre OZ FK Košická Nová Ves, tlačivo v prílohe. Darujte 2% z daní pre OZ FK Košická Nová Ves. Ako väčšina z Vás vie, už pár rokov je možnosť podporiť občianske združenia 2% z daní FO a PO. FK Košická Nová Ves o.z. je oprávnená prijať 2% z dane za rok 2017, ktoré sa posielajú daňovníkmi v priebehu roka 2018. 31.07.2017 FK Košická Nová Ves a FK Junior Košice sa dohodli na spolupráci.