USMERNENIE SFZ k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport vydané dňa 24.04.2020

(Usmernenie-SFZ-24042020_final.pdf) (UZNESENIA SFZ K 1. FÁZE.pdf)