"Vyhlásenie za rok 2017" o 2% z daní pre OZ FK Košická Nová Ves, tlačivo v prílohe.

Darujte 2% z daní pre OZ FK Košická Nová Ves.

Väčšina z Vás vie, že už pár rokovje možné podporiť občianské zdruťenia 2% z daní FO a PO.  FK Košická Nová Ves o.z. je oprávnený prijať 2% z dane

za rok 2017, ktoré sa posielajú daňovníkmi v priebehu roku 2017.

Povinné údaje potrebné pre odoslanie 2% z dane:

IČO: 31 942 059

Právna forma: občianské združenie

Názov: FK Košická Nová Ves

Sídlo: Agátova č.1 040 14 Košice

Číslo účtu prijímateľa: nepovinné, nakoľko príslušné daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech

Vami vybraného prijímateľa! 

Číslo účtu: 62639-512 / 0200

IBAN: SK77 0200 0000 0000 6263 9512

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . Dôležitým údajom je výška príspevku, ktorú vypočítate z tlačiva, ktoré Vám pripraví zamestnávateľ. Potvrdenie  o zaplatení dane z príjmov zo závislej

činnosti. Prípadné otázky zašlite cez facebook správu, alebo telefonicky 0918 630 122. Záverom, prosím zdieľajte, príp. oslovte známych, ktorí by boli

ochotní pomôcť!

                                                              Ďakujeme!!!

                                                                                                                                                                                    FK Košická Nová Ves

(Vyhlasenie za r 2017.pdf)